تجهیزات استقرار نوار تیپ

توضیحات محصول

شرکت تراشکده در راستای بهبود وضیت آبیاری مزارع کشاورزی اقدام به تجهیز ردیفکارهای خود به سیستم استقرار خودکار نوار آبیاری (تیپ) نموده است. با نصب این تجهیزات روی ردیفکار، قرار دادن نوار آبیاری(تیپ) همزمان با کاشت بذر روی خطوط کشت میسر می‌گردد.

مزایا:

  • صرفه‌جویی در هزینه و مصرف آب
  • عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک
  • تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک‌ها و کشت‌ها در فصول مختلف زراعی
  • تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه و عدم نیاز به زهکشی مزرعه
  • افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی
  • جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک
  • عدم نیاز به ایجا جوی
  • به حداقل رساندن تبخیر سطحی
  • کاهش رویش علف هرز در مزرعه به دلیل عدم آبیاری کل مزرعه