رديفکار پنوماتيک کشت مستقيم

توضیحات محصول

اين رديفکار که براي اولين بار در ايران توسط شرکت تراشکده توليد شده است قادر به اجراي کشت مجدد بدون انجام عمليات خاکورزي مي‌باشد. بوسیله این ردیفکار عملیات کودکاری همزمان با کاشت بذر انجام می گردد.

مزايا:

  • عدم انجام عمليات مجدد خاکورزي که نتيجه آن جلوگيري از فشردگي و فرسايش خاک و هدر رفتن رطوبت موجود در خاک مي‌باشد.
  • تقويت خاک بوسيله جلوگيري از حذف کلش موجود در مزرعه
  • کاهش سله بستن و نگهداشتن رطوبت خاک به دليل وجود کلش در مزرعه
  • عدم استفاده از ادوات خاکورزي که نتيجه آن کاهش مصرف سوخت، انرژي و هزينه مي‌باشد
  • عدم نياز به سوزاندن کلش باقي مانده از کشت محصول اول در مزرعه و جلوگيري از آلودگي هوا
  • افزايش سرعت کاشت محصول دوم در مزرعه با حذف عمليات خاکورزي
  • کاشت همزمان دقيق بذر و کود در عمق و فاصله تنظيم شده
  • منطبق با تراکتورها و شرايط مزارع ايران
  • مطمئن، محکم و کاربري آسان

جدول مشخصات

مشخصات فنی

چهار ردیفه

شش ردیفه

ظرفيت مخزن بذر

Lit 25

Lit 25

ظرفيت مخزن کود

Lit 300

Lit 450

قدرت مورد نياز

Hp 60-50

Hp 80-70

دور محور تواندهي تراكتور

RPM 540

RPM 540

عرض کار

cm 300

cm 450

حداکثر عمق‌دهي

cm 15

cm 15

سرعت پيشروي مناسب

Km/hr 9-6

Km/hr 9-6

حداقل وزن

Kg 990

Kg 1235