نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات و ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های آبیاری)

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات و ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های آبیاری) از 5 تا 8 اردیبهشت 1402 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس واقع در شیراز از ساعت 15:00 تا 21:00 برگزار می گردد.

منتظر شما در غرفه 31 هستیم

 

Untitled-1

کودکار فاروئر پی تی او گرد با مخزن بلند

 برای اولین با در شرکت تراشکده کودکار فاروئر پی تی او گرد با مخزن بلند مطابق با سفارش تولید شد. ظرفیت مخزن کود در این کودکار فاروئر افزایش یافته و مجهز به سکو برای بارگیری مخزن کود می باشد.