کولتیواتور پنجه غازی زمین گرد

توضیحات محصول

اين ماشين براي انجام همزمان عمليات کودکاري، احياي جوي‌ها، مبارزه با علف‌هاي هرز موجود در جوي‌ها و سله‌شکني مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي به کار مي‌رود.  فاصله رديف‌ها در اين ماشين قابل تنظيم بوده و در اندازه‌هاي 4 و 6 رديفه موجود است. سيستم محرک موزع کود در اين ماشين از طريق يک چرخ زمين‌گرد به کار مي‌افتد و از اينرو مقدار ريزش بذر متناسب با سرعت پيشروي تنظيم مي‌گردد.

مزایا:

  •  انجام عملیات دقیق و قابل تنظیم کودریزی
  •  تأمین نیروی محرک از طریق چرخ ستاره‌ای (زمین‌گرد)
  • مبارزه مکانیکی  و ریشه‌کنی  علف‌های هرز موجود در جوی‌ها‌
  • سله‌شکنی و خرد کردن کلوخ‌ها با استفاده از ساقه‌های فنری پنجه‌غازی
  • محافظت از گیاه اصلی با محافظ فلزی در مقابل پرتاب خاک و کلوخ‌ها
  •  قابل انطباق و تنظیم با شرایط فاصله ردیف‌های کشت

جدول مشخصات

مشخصات فنی

چهار ردیفه

شش ردیفه

ظرفيت مخزن کود

Lit 300

Lit 425  

قدرت مورد نياز

Hp 45

Hp 60

عرض کار

cm 325

cm 475

حداقل وزن

Kg 400

Kg 450