پارکینگ دو طبقه خودروی سواری

توضیحات محصول

در سال 1393 طراحی و ساخت پارکینگ دو طبقه خودروی سواری مستقل از هم در دستور کار شرکت قرار گرفت و در سال 1394 موفق به کسب گواهی ثبت اختراع این دستگاه شد. حاشیه‌های خیابان‌ها اولین، سهل‌الوصول‌ترین و پرکاربرترین فضا برای پارک خودرو می‌باشد، البته از این فضا تنها برای پارک یک ردیف ماشین در طول خیابان در هر طرف می‌توان استفاده کرد. فضای مورد نیاز برای پارک هر خودرو در حاشیه خیابان‌ها معادل طول خودرو بعلاوه یک طول یک متری برای دورگیری و پارک خودرو می‌باشد. بدین ترتیب از کل حاشیه خیابان نیز نمی‌توان بصورت 100% برای پارک خودرو استفاده نمود. پارکینگ دوطبقه مکانیزه به منظور افزایش فضای قابل استفاده برای پارک خودرو در حاشیه خیابان‌ها بوده است بگونه‌ای که نه تنها از دو طبقه برای پارک استفاده شود بلکه فضای مورد نیاز برای دورگیری خودرو حذف شده و همچنین پارک و تخلیه خودرو در هر دو طبقه مستقل از هم باشند.