ماشین صنعتی ساخت قطعه

توضیحات محصول

ماشینهای صنعتی ساخت قطعه متعددی در شرکت تراشکده تولید شده است که ماشینهای تولید فیلتر خودرو و دستگاه رولینگ پیچ نمونه ای در این زمینه می باشد. این شرکت بر اساس تجربه و توانمندی از آمادگی ساخت انواع ماشینهای صنعتی ساخت قطعه برخوردار می باشد.