رديفکار پنوماتيک با کودکار درشت دانه کار

توضیحات محصول

اين ماشين کاشت بذر و کودکاري را به صورت همزمان انجام مي‌دهد. اين رديفکار براي کاشت محصولاتي مانند ذرت، سويا، آفتابگردان، پنبه و حبوبات به کار مي‌رود. اين رديفکار در انواع 4، 6 و 8 رديفه منطبق با درخواست خريداران موجود مي‌باشد. فاصله بين خطوط كشت در اين ماشين قابل تنظيم است. حداقل فاصله بين خطوط كشت 30 و حداكثر 75 سانتيمتر مي‌باشد. تنظيم فاصله بذرها روي خطوط كشت بوسيله گيربكس مركزي انجام مي‌شود. مقدار ريزش کود بوسيله موزع شياردار ميني‌ماکس تنظيم مي‌گردد.

جدول مشخصات

مشخصات فنی

چهار ردیفه

شش ردیفه

ظرفيت مخزن بذر

Lit 25  

Lit 25

ظرفيت مخزن کود

Lit 300

Lit 450

قدرت مورد نياز

Hp 60-50

Hp 80-70

دور محور تواندهي تراكتور

RPM 540

RPM 540

حداقل فاصله خطوط كشت

cm 30

cm 30

حداكثر فاصله خطوط كشت

cm 75

cm 75

حداقل وزن

Kg 940

Kg 1160