0001

هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات و ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های آبیاری)

هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات و ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های آبیاری) از 20 تا 23 اردیبهشت 1401 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس واقع در شیراز از ساعت 15:00 تا 21:00 برگزار می گردد.

منتظر شما در غرفه 6 هستیم

Untitled-3

ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری، صنایع، فناوری ها و خدمات وابسته

ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری، صنایع، فناوری ها و خدمات وابسته از 14 تا 17 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران از ساعت 9:00 تا 17:00 برگزار می گردد.

Untitled-1

کودکار فاروئر پی تی او گرد با مخزن بلند

 برای اولین با در شرکت تراشکده کودکار فاروئر پی تی او گرد با مخزن بلند مطابق با سفارش تولید شد. ظرفیت مخزن کود در این کودکار فاروئر افزایش یافته و مجهز به سکو برای بارگیری مخزن کود می باشد.